Kablovi » Računarski-LAN kablovi » Kabl Cat.5eSFUTP