Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Kablovi » Kabl J-H(St)H

Kabl J-H(St)H

Opis

Dozvoljene temperature:
- pripolaganju - 5°C do + 50°C
- pre i posle polaganja do + 70°C
Poluprečnik savijanja, najmanje 7,5 D (D – prečnik kabela)

Konstrukcija

Izolacija: bezhalogeni polimer. Elementi upredanja: parice, osim za dve parice koje su upredene u zvezda četvorku. Jezgro kabla: koncentrično použeno. Pojasna izolacija: termoplastične trake u više slojeva. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Omotač: bezhalogen polimer.

Primena

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade. Zamenjuje J-Y(St)Y ... Lg. Osnovne osobine ove kablova u uslovima izlaganja vatri su da: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metodaC), - ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034 IEC 60754-2), - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C), - ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815).

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl J-H(St)H