Kablovi » Samonosivi kablovski snopovi » Snop XHP 48-O-(A)

Snop XHP 48-O-(A)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju) 90°C,
- u kratkom spoju (najduže 5 s) + 250°C,
- kratkotrajno u nužnom pogonu do + 130°C.
Radna temperatura okoline:
- kod polaganja, za XHP 48/O-A, - 5°C
- kod polaganja, za XHE 49/O-A, - 20°C
- za postavljene snopove XHP 48/O-A - 40°C
- za postavljene snopove XHE 49/O-A - 50°C
Poluprečnik savijanja, najmanje 15D (D – prečnik kabela)

Konstrukcija

Fazne žile Provodnik: višežični sabijen provodnik klase 2 prema SRPS N.C0.015 izrađen od aluminijuma. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj: termostabilan materijal Izolacija: umrežen polietilen. Spoljni slaboprovodljivi sloj: slabovodljivi sloj od termostabilnog materijala sa omotom od slaboprovodljive traka za tip XHP 48/O-A odnosno slabovodljive bubreće trake za tip XHE 49/O-A. Električna zaštita: Omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake. Separator: za tipXHP 48/O-A poliester traka, za tip XHE 49/O-A vodonepropusna izolaciona traka. Plašt: PVC mešavina za tip XHP 48/O-A; polietilen za tip tipXHE 49/O-A. Boja plašta je crna. Noseći elemenat Uže: pocinkovano čelično nazivnog preseka 50 mm2 prema SRPS C.H1.061. Računska prekidna sila najmanje 72,11kN, modul elastičnosti 17500daN/mm2. Prečnik užeta 9mm. Uže obloženo slojem crnog polietilena. Prečnik preko obloge 12 mm.

Primena

Koristi se umesto vazdušnog voda u seoskim područjima, u područjima gde dolazi do nagle gradnje objekata, saobraćajnica ili gde se zbog ograničenog prostora pojavljuju problemi sigurnosnih rastojanja, zapaljenja drvenih stubova usled posolice u primorskim mestima ili gde su potrebna velika ulaganja na održavanje šumskih puteva. Polaže se na stubovima vazdušne mreže. Mogu se na delu trase, gde je to potrebno, polagati i neposredno u zemlju.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Snop XHP 48-O-(A)