Kablovi » Kabl YSLY

Kabl YSLY

Opis

Najviša temperature provodnika:
- u trajnom radu, + 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5s), 150°C
Dozvoljena temperatura okoline:
- pri polaganju i rukovanju od + 5°C do + 70°C
- za kabel u pokretu od + 5°C do + 70°C
- za trajno postavljen kabel od - 40°C do + 70°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 7,5D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295. Izolacija: posebno izabrana PVC mešavina koja zadovoljava zahteve za TI 2, prema DIN VDE 0281deo 1. Jezgro: žile su použene u koncentričnim slojevima. Žile su crne boje i obeležene su brojevima u skladu sa DIN VDE 0293. Tip NYSLY–JZ sa 3 i više žila ima žuto/zelenu žilu i ona je raspoređena u spoljnjem sloju. Plašt: sloj od naročite PVC mešavine koja zadovoljava zahteve za tip TM1, prema DIN VDE 0281deo 1. Boja plašta siva.

Primena

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na tekućim ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl YSLY