Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Kablovi » Kabl N2XSЕH

Kabl N2XSЕH

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše 90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
- kratkotrajno u nužnom pogonu do + 130oC
Dozvoljena temperatura okoline:
pri postavljanju: najniža +5oC
Poluprečnik savijanja, najmanje 15D (D – prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: Višežični sabijen provodnik klase 2 prema DIN VDE 0295 izrađen od bakra ili aluminijuma (A) Unutrašnji slabovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Spoljni slabovodljivi sloj: ekstrudovan i čvrsto zalepljen za izolaciju. Omot od slabovodljive trake preko ekstrudovanog sloja služi kao posteljica za električnu zaštitu. Električna zaštita: Omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake Ispuna: bezhalogen materijal Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina. Standardna boja plašta je crna.

Primena

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne kuće, bolnice, bioskopi i sl. Ponašanje u uslovima požara: - ne širi plamen, zadovoljava ispitivanje prema prema standardu IEC 332-3 i VDE 0472 deo 804, kat C - ima malu gustinu dima, IEC 61034 i VDE 0472 deo816, - ne sadrži korozivne gasove, zadovoljava ispitivanja prema IEC 60754-2 i VDE 0472 deo 813.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl N2XSЕH