Snop X00-A

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika
- najviša radna temperatura 90°C
u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 250°C
Dozvoljena temperatura okoline
pri polaganju i rukovanju, najniža -20oC
Najmanji poluprečnik savijanja u toku postavljanja snopa
- za kabel - 14D (D - prečnik kabela)
- za žilu - 6d (d - prečnik žile)
Najmanji poluprečnik savijanja postavljenog snopa
- za kabel - 6D (D - prečnik kabela)
- za žilu - 4d (d - prečnik žile)

Konstrukcija

Provodnik: uže od aluminijumskih žica. Izolacija: umrežen polietilen. Jezgro: žile su použene u snop Obeležavanje žila: fazne žile su označene brojevima 1, 2, 3; nulta žila je obeležena uzdužnim trouglastim ispupčenjem na izolaciji.

Primena

Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim područjima. Za napajanje objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne kućne priključke. Može se postavljati na betonske, čelične ili drvene stubove, na konzole pričvršćene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili čelične konstrukcije.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Snop X00-A