Kabl NGFLGöu

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše +250oC
Dozvoljena temperatura okoline:
- kabel u pokretu - 25oC do + 60oC
- stalno polaganje - 40 do + 60oC
Poluprečnik savijanja: najmanje 4a (a - debljina kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik (klasa 5 i klasa 6, DIN VDE 0295) Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kaučuka, Plašt: gumena mešavina na bazi polihloroprenskog kaučuka, otporna na ulje i maziva (5GM2, DIN VDE 0207 T.21)

Primena

Kabel se može upotrebljavati kao energetski ili signalno-komandni za priključenje na kranovima, transporterima i dizalicama, a može i za druge primene gde je pogodniji pljosnat kabel. Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama i na otvorenom prostoru, izložen srednjim mehaničkim naprezanjima i uvijanju, položen u jednoj ravni

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda



pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl NGFLGöu