Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PHP 85 (A) (NYSEYFGY, NAYSEYFGY)

Kabl PHP 85 (A) (NYSEYFGY, NAYSEYFGY)

Opis

Najviši radni napon: 12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
-u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PHP 85, aluminijuma za tip PHP 85-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: naročita visokonaponska PVC mešavina. Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja. Električna zaštita: omot od mekih bakarnih traka oko svake žile. Jezgro kabela: tri žile međusobno použene. Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila. Armatura: omot od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica sa kontraspiralom od pocinkovane čelične trake Plašt: PVC mešavina Boja plašta crna. Za primenu u rudarstvu crvena.

Primena

Koristi se u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama, kada je kabel izložen srednjim mehaničkim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji. Polaže se u kablovskim kanalima, na otvorenom prostoru i u zemlju.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PHP 85 (A) (NYSEYFGY, NAYSEYFGY)