Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Kablovi » Kabl NHXHX

Kabl NHXHX

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC
Najmanji poluprečnik savijanja:
- za jednožilne kablove 15D
- za višežilne kablove 12D
(D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 za jednožične i klasa 2 za višežične) Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266) Ispuna: bezhalogena mešavina Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva, mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DIN VDE 0266). Boja crna za energetske kablove, a plava.za kablove koji se koristi za samosigurnosne krugove

Primena

Ovaj tip kabela je u skladu sa zahtevima tačke 5.4 JUS N.B2.730 (za objekte klase BD2, BD3 i BD4) i JUS N.B2.752, tako da ne širi požar, ne gori plameno. Kablovi su namenjeni za instalacije u zgradama sa povećanim zahtevima za bezbednost ljudi i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi i životinja (visoki objekti svih namena u kojima boravi veći broj ljudi i životinja), javne, poslovne i druge objekte za koje je važno da ne dođe do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom. Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 metodaC), - proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813), - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816). Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl NHXHX