Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PHP 48 (A) trožilni (NYSEY, NAYSEY)

Kabl PHP 48 (A) trožilni (NYSEY, NAYSEY)

Opis

Najviši radni napon: 12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura, 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PHP 48, aluminijuma za tip PHP 48-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: posebno izabrana visokonaponska PVC mešavina. Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja Električna zaštita: omot od mekih bakarnih traka oko svake žile Jezgro kabela: tri žile međusobno použene Ispuna: ekstrudovan nehigroskopan sloj preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila Plašt: PVC mešavina. Boja plašta crna. Za primenu u rudarstvu crvena.

Primena

Za polaganje u zatvorenim prostorijama, u kablovskim kanalima, neposredno u zemlju, i na otvorenom prostoru u distributivnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama. Direktno polaganje u zemlju je ograničeno mehaničkim osobinama PVC plašta.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PHP 48 (A) trožilni (NYSEY, NAYSEY)