Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl XHP 48 (A) trožilni (N2XSEY, NA2XSEY)

Kabl XHP 48 (A) trožilni (N2XSEY, NA2XSEY)

Opis

Najviši radni napon:12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura + 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 250°C
- kratkotrajno u nužnom pogonu do 130°C.
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: višežični provodnik klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađen od bakra za tip XHP 48, aluminijuma za tip XHP 48-A Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umreženi polietilen (XPE). Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja. Električna zaštita: omot od bakarnih taka oko svake žile. Jezgro kabela: tri žile međusobno použene. Ispuna: ekstrudovan nehigroskopan sloj preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila. Plašt: PVC mešavina. Boja plašta crna. Za upotrebu u rudarstvu crvena.

Primena

Za polaganje u zatvorenim prostorijama, u kablovskim kanalima, neposredno u zemlju, i na otvorenom prostoru u distributivnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama. Direktno polaganje u zemlju je ograničeno mehaničkim osobinama PVC plašta.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl XHP 48 (A) trožilni (N2XSEY, NA2XSEY)