Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Kablovi » Kabl LiHH

Kabl LiHH

Opis

Dozvoljena temperatura okoline: - 30 do + 80°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 4D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera. Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera.

Primena

Savitljivi montažni i kontrolni kablovi tipa LiHH koriste se u elektronici, a posebno kod niskih struja, reda miliampera. Namenjeni su za povezivanje u mernoj, kontrolnoj i regulacionoj tehnici. Sem toga, koriste se za ožičavanje telekomunikacionih postrojenja i postrojenja za obradu podataka. Kabel LiHH ima istu primenu kao kabel LiYY, ali je bez halogena. Bezhalogen izolovan provodnik kada je izložen vatri : - ne širi plamen, - proizvodi gorenja ne sadrže otrovna jedinjenja, - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja, - oslobađa manju količinu korozivnih gasova.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl LiHH