Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl XP 00 (A) (N2XBY, NA2XBY)

Kabl XP 00 (A) (N2XBY, NA2XBY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše 250°C
- kratkotrajno preopterećenje u nužnom pogonu do 230°C.
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja:
- jednožilni kablovi 15D (D - prečnik kabela)
- višežilni kablovi 12 D

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2 prema SRPS N.C0.015 izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa XP 00, aluminijuma za XP00-A. Izolacija: umrežen polietilen (XPE). Jezgro: dve ili više žila međusobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplastičnih traka. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

Primena

Za polaganje u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima, u zemlji i na otvorenom prostoru, u mesnim i industrijskim mrežama, elektranama i rasklopnim postrojenjima kada ne postoji opasnost mehaničkih oštećenja kabela.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl XP 00 (A) (N2XBY, NA2XBY)