Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PP 00 (A) (NYY, NAYY)

Kabl PP 00 (A) (NYY, NAYY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura + 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja:
- jednožilni kablovi 15D (D - prečnik kabela)
- višežilni kablovi 12 D

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa PP 00, aluminijuma za tip PP 00-A. Izolacija: PVC masa. Jezgro: dve ili više žila međusobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplastičnih traka. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna

Primena

Za polaganje u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima, u zemlji i na otvorenom prostoru, u mesnim i industrijskim mrežama, elektranama i rasklopnim postrojenjima kada ne postoji opasnost mehaničkih oštećenja kabela.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP 00 (A) (NYY, NAYY)