Kabl SiSi-JU

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 180oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 350oC
Dozvoljena temperatura okoline:
- kabel u pokretu - 30oC do + 200oC
- stalno polaganje - 50 do + 250oC
Poluprečnik savijanja: najmanje 4a (a - debljina kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik (klasa 5 i klasa 6, SRPS N.C0.015) Izolacija: gumena mešavina na bazi silikonskog kaučuka (GI5, SRPS N.C0.190), Plašt: gumena mešavina na bazi silikonskog kaučuka (GP9, SRPS N.C0.190)

Primena

Kabel se može upotrebljavati kao energetski ili signalno-komandni za priključenje na kranovima, transporterima i dizalicama, a može i za druge primene gde je pogodniji pljosnat kabel. Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama i na otvorenom prostoru, izložen srednjim mehaničkim naprezanjima i uvijanju, položen u jednoj ravni

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl SiSi-JU