Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Kablovi » Kabl N2XS(E)HBH

Kabl N2XS(E)HBH

Opis

Najveći radni napon: 12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- najveća radna temperatura 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s) 250°C
- kratkotrajno u nužnom pogonu do 130°C.
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: Višežični bakarni provodnik klase 2, prema DIN VDE 0295 Unutrašnji slabovodljivi sloj Izolacija: Umreženi polietilen (XPE). Spoljni slabovodljivi sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slabovodljive trake preko ekstrudovanog sloja. Električna zaštita: Omot od bakarnih taka oko svake žile/svih žila istovremeno. Jezgro kabela: 3 žile međusobno použene. Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj koji potpuno ispunjava prostore između žila. Armatura: Omot od dve čelične trake. Spoljnji plašt: Slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina. Boja plašta crna.

Primena

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne kuće, bolnice, bioskopi i sl. Prvenstveno je pogodan za mreže u kojima se zahteva niži redukcioni faktor. Nije predviđen za otežane uslove u pogledu većih aksijalnih naprezanja. Ponašanje u uslovima požara: - ne širi plamen, zadovoljava ispitivanje prema prema standardu IEC 332-3 i VDE 0472 deo 804, kat C - ima malu gustinu dima, IEC 61034 i VDE 0472 deo816, - ne sadrži korozivne gasove, zadovoljava ispitivanja prema IEC 60754-2 i VDE 0472 deo 813.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl N2XS(E)HBH