Kabl PP/U

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika: 70°C
Najmanji poluprečnik savijanja za trajno položene provodnike: 4a (a - debljina instalacionog provodnika).

Konstrukcija

Provodnik: žica od meko žarenog bakra klase 1, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina. Jezgro: dve ili tri žile postavljene uporedo. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta siva.

Primena

U suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na, u i ispod maltera ili na čelične konstrukcije.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP/U