Kabl PP (NYM)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5C
Najmanji poluprečnik savijanja za trajno položen izolovani provodnik: 6D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina. Jezgro: dve ili više žila međusobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta je siva.

Primena

U suvim i vlažnim prostorijama i u slobodnom prostoru za polaganje na, u i ispod maltera. Pogodan za instalacije u prehranbenoj industriji, perionicama i sl.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP (NYM)