Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PHP 81 (A) (NYSEYBY, NAYSEYBY)

Kabl PHP 81 (A) (NYSEYBY, NAYSEYBY)

Opis

Najveći radni napon: 12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- najveća radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PHP 81, aluminijuma za tip PHP 81-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: naročita visokonaponska PVC mešavina Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja Električna zaštita: omot od mekih bakarnih traka oko svake žile Jezgro kabela: 3 žile međusobno použene Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila Armatura: omot od dve čelične trake Plašt: PVC mešavina Boja plašta crna. Za primenu u rudarstvu crvena.

Primena

Za polaganje u zatvorene prostorije, kroz vazduh, u kanale, u vodu i u zemlju kada se zahteva mehanička zaštita.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PHP 81 (A) (NYSEYBY, NAYSEYBY)