Kabl EpN 58

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline:
- kabel u pokretu - 30oC do + 40oC
- trajno položen - 25oC do + 40oC
Poluprečnik savijanja: najmanje 4D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa5), Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI2), Unutrašnji plašt: na bazi sintetičkog kaučuka (SRPS N.C0.190, GP5), Zaštita od uvijanja: oplet od pogodnog materijala, Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7) otporan na ulje, plamen, habanje; boja žuta.

Primena

Kabel se upotrebljava u rudnicima sa podzemnim kopom za napajanje obrtnih bušilica.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl EpN 58