Kablovi » Gumirani kablovi » Rudarski kablovi » Kabl DPP-U (H05VVH6-F)

Kabl DPP-U (H05VVH6-F)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 4D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: od meko žarenog bakra klase 6, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina Raspored žila: žile su raspoređene u grupe od po dve, tri ili četiri; žile su postavljene uporedo. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta je siva ili crna.

Primena

U suvim i vlažnim prostorijama kao signalno-komandni provodnik na liftovima, dizalicama, transportnim linijama, mašinama alatkama i sl, pri srednjim mehaničkim naprezanjima i u slučajevima kada je provodnik pri radu izložen jakim savijanjima samo u jednoj ravni.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl DPP-U (H05VVH6-F)