Kabl PP/R (NYIFY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5C
Najmanji poluprečnik savijanja: 4a (a - debljina kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica od meko žarenog bakra, klasa 1, prema SRPS N.C0.015. Izolacija žile: PVC mešavina Plašt: preko 2 ili 3 žile, postavljene paralelno, sloj od PVC mešavine nanešen tako da između žila postoji razmak u vidu staze koja u sredini ima klinasti žleb. Boja plašta crna ili siva.

Primena

U suvim prostorijama za polaganje u ili ispod maltera bez posebne mehaničke zaštite. Razmak u vidu staze između žila sa klinastim žlebom u sredini omogućava privremeno pričvršćenje provodnika u toku instalisanja. Pogodni su za instalacije u objektima od prenapregnutog ili vibriranog betona, kao i od prefabrikovanih elemenata kada žlebove za polaganje okruglih provodnika nije moguće napraviti iz praktičnih ili statičkih razloga. Nije dozvoljena upotreba u drvenim objektima niti u slobodnom prostoru.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP/R (NYIFY)