Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Kablovi » Kabl N2XH

Kabl N2XH

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviša 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 250°C
- kratkotrajno preopterećenje u nužnom pogonu, do 230ºC.
Dozvoljena temperatura okoline:
- pri polaganju i rukovanju, -5°C do +50°C
- za trajno položene kablove, -30°C do +90°C
Najmanji poluprečnik savijanja:
- za jednožilne kablove, 15D (D - prečnik kabela)
- za višežilne i mnogožilne kablove,12D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: bakarni provodnik klase 1 ili 2 prema DIN VDE 0295 Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Jezgro: kod višežilnih kablova žile međusobno použene Ispuna: materijal bez halogena, otporan na dejstvo plamena Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina. Standardna boja plašta: crna

Primena

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne kuće, bolnice, bioskopi i sl. Ponašanje u uslovima požara: - ne širi plamen, zadovoljava ispitivanje prema prema standardu IEC 332-3 i VDE 0472 deo 804, kat C - ima malu gustinu dima, IEC 61034 i VDE 0472 deo816, - ne sadrži korozivne gasove, zadovoljava ispitivanja prema IEC 60754-2 i VDE 0472 deo 813.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl N2XH