Kablovi » Kabl PP 44 (NYRGY)

Kabl PP 44 (NYRGY)

Opis

Najviša radna temperature provodnika: 70°C
Najniža dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica od mekožarenog bakra. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile međusobno použene po koncentričnim slojevima. Ispuna: omot od termoplastičnih traka ili ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine. Armatura: omot od okruglih pocinkovanih čeličnih žica sa ili bez otvorene zavojnice (kontraspirale) od pocinkovane čelične trake (kontraspirala obavezna za kablove u rudnicima). Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

Primena

Za povezivanje signalnih i komandnih uređaja. Polažu se neposredno u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru u industriji, elektranama, ispod i pored velikih saobraćajnica kada je kabel izložen velikim aksijalnim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji. Pogodan za vertikalna i kosa polaganja sa obujmicama na odgovarajućem rastojanju ili sa odgovarajućim koeficijentom samonosivosti. Dozvoljena upotreba u rudnicima sa površinskom i podzemnom eksploatacijom sirovina.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP 44 (NYRGY)