Kablovi » Kabl PP 47 (NYSY)

Kabl PP 47 (NYSY)

Opis

Najviša radna temperature provodnika 70°C
Najniža dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica od mekožarenog bakra. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile su međusobno použene po koncentričnim slojevima Ispuna: omot od termoplastičnih traka ili ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine. Električna zaštita: omot od meke bakarne trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

Primena

Za povezivanje signalnih i komandnih uređaja u industriji, termo- i hidrocentralama, kada se zahteva povećana električna zaštita od uticaja spoljnih smetnji koje mogu nastati zbog blizine energetskih vodova. Polaže se neposredno u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru kada ne postoji mogućnost mehaničkog oštećenja.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP 47 (NYSY)