Kablovi » Gumirani kablovi » Rudarski kablovi » Kabl EpN 50 (H07RN-F)

Kabl EpN 50 (H07RN-F)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC
u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline
kabel u pokretu: - 25oC do + 40oC
trajno položen: - 30 do +40oC
Poluprečnik savijanja: 3D - 12D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik klase 5 (SRPS N.C0.015) Izolacija: gumena mešavina na bazi EPR kaučuka (GI2, SRPS N.C0.190) Unutrašnji plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka (GP6, SRPS N.C0.190) Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka (GP7, SRPS N.C0.190) Boja: crna, a dozvoljene su i druge boje, osim crvene boje; U rudnicima plašt mora da bude u žutoj boji.

Primena

Kabel se može koristiti na otvorenom prostoru, u suvim i vlažnim prostorijama i u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od eksplozije. Pogodan je za priključenje potrošača pri srednjim mehaničkim naprezanjima za uređaje u građevinarstvu, poljoprivrednim pogonima i električnim aparatima i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom bez metana. Koristi se i za stalno polaganje.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl EpN 50 (H07RN-F)