Kablovi » Instalacioni kablovi i provodnici » Kablovi » Kabl PP/L (H03VV-F)

Kabl PP/L (H03VV-F)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s) najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 7,5D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv provodnik od meko žarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: sloj od PVC mešavine. Jezgro: 2 do 4 žile međusobno použene. Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj. Standardna boja plašta: bela, siva ili crna

Primena

U suvim prostorijama za priključak malih i laganih prenosnih trošila, kao što su prenosne svetiljke, ventilatori, radio i TV uređaji kancelarijske mašine i sl, kada provodnik može biti izložen malim mehaničkim naprezanjima.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP/L (H03VV-F)