Kablovi » Instalacioni kablovi i provodnici » Kablovi » Kabl PP/J (H05VV-F)

Kabl PP/J (H05VV-F)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s) najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 7.5D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: sloj od PVC mešavine. Jezgro: 2 do 5 žila međusobno použene. Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj. Boja plašta može biti bela, siva ili crna

Primena

Za priključak prenosnih trošila pod otežim uslovima rada, kao što su mašine za pranje rublja, usisivači. Za priključak termičkih aparata i uređaja u domaćinstvu dozvoljen je samo pod uslovom da ne može da dođe u dodir sa delovima čija je temperatura veća od 85ºC.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP/J (H05VV-F)