Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl XP 44 (A) (N2XRGY, NA2XRGY)

Kabl XP 44 (A) (N2XRGY, NA2XRGY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 250°C
- u nužnom pogonu kratkotrajno preopterećenje do 130°C.
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa XP 44, aluminijuma za tip XP 44-A. Izolacija: umrežen polietilen (XPE). Jezgro: dve ili više žila međusobno použene. Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastične mase. Armatura: omot od okruglih pocinkovanih čeličnih žica sa ili bez kontraspirale od pocinkovane čelične trake (kontraspirala obavezna kada se kabel koristi u rudnicima). Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

Primena

Za polaganje u zemlju, u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale, na otvorenom prostoru i u vodi, kada se zahteva povećana mehanička zaštita od mehaničkih aksijalnih naprezanja u toku polaganja i rada. U skladu sa Pravilnicma o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom dozvoljeno je polaganje kabela u svim prostorijama u rudnicima sa površinskim kopom, kao i za horizontalno i vertikalno polaganje i na mestima gde postoje veće visinske razlike u jamskim rudnicima, uključujući i metanske jame.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl XP 44 (A) (N2XRGY, NA2XRGY)