Kabl NTS

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju 90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline:
pri postavljanju, najniža - 20oC
u radu, najniža - 40oC
Poluprečnik savijanja, najmanje 10D (D – prečnik kabela)
Konstrukcije prema zahtevu kupca.

Konstrukcija

Za označavanje dodatnih elemenata konstrukcije u oznaku se umeću slova: K - gumena krstasta centralna ispuna, C - provodni metalni sloj preko použenih žila ili između unutrašnjeg i spoljašnjeg plašta, CG - provodni nemetalni sloj preko použenih žila ili između unutrašnjeg i spoljašnjeg plašta, CE - provodni metalni sloj preko izolacije, CGE - provodni nemetalni sloj preko izolacije, R - zaštita od okruglih žica, RL - zaštita od okruglih žica u uzici, Oznake dodatnih elemenata konstrukcije dodaju se iza podatka o nazivnom preseku datog elementa konstrukcije: /3 - zaštitni provodnik ravnomerno raspoređen u međuprostorima, /3E - zaštitni provodnik ravnomerno raspoređen preko izolacije, KON - koncentrični zaštitni provodnik između unutrašnjeg i spoljašnjeg plašta, ST - upravljačka žila unutar provodnika, FM - telefonska linija unutar provodnika, ÛL - kontrolni provodnik unutar provodnika,

Primena

Kablovi su namenjeni za jako velika mehanička naprezanja, u rudnicima sa jamskom i površinskom eksploatacijom, na gradilištima i u industriji.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl NTS