Kablovi » Telekomunikacioni kablovi » Žica TI 20

Žica TI 20

Opis

Dozvoljene temperatura:
- pri polaganju - 5°C do + 50°C
- pre i posle polaganja do + 70°C

Konstrukcija

Provodnik: meko žarena bakarna ili bakarna kalajisana žica prečnika 0,5; 0,6 i 0,8 mm. Izolacija: PVC mešavina. Elementi upredanja: parica, trojka, četvorka.

Primena

Za telefonske kućne instalacije, postavlja se u cevi. Može se koristiti za priključivanje zvučnika, signalnih uređaja, za ranžiranje i šemiranje kablovskih razdelnika.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Žica TI 20