Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PHP 84 (A) (NYSEYRGY, NAYSEYRGY)

Kabl PHP 84 (A) (NYSEYRGY, NAYSEYRGY)

Opis

Najviši radni napon: 12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
-najviša radna temperatura 70°C
-u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža +5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PHP 84, aluminijuma za tip PHP 84-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: Naročita visokonaponska PVC mešavina Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja Električna zaštita: Omot od mekih bakarnih traka oko svake žile Jezgro kabela: 3 žile međusobno použene Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj preko jezgra koji ispunjava prostore između žila Armatura: omot od okruglih pocinkovanih čeličnih žica sa ili bez kontraspirale od pocinkovane čelične trake (kontraspirala je obavezna za kablove koji se primenjuju u rudarstvu) Plašt: PVC mešavina Boja plašta crna. Za primenu u rudarstvu crvena.

Primena

Koristi se u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama, kada je kabel izložen velikim mehaničkim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji. Polaže se u kablovskim kanalima, na otvorenom prostoru i u zemlju. Pogodan za vertikalno polaganje u rudnicima.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PHP 84 (A) (NYSEYRGY, NAYSEYRGY)