Kablovi » Instalacioni kablovi i provodnici » Provodnici » Provodnik P(H07-U,H07-R )

Provodnik P(H07-U,H07-R )

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 12D -15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožični klasa 1 ili višežični klasa 2, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta.

Primena

U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevima, iznad ili ispod maltera, kao i na izolacionim telima iznad maltera.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Provodnik P(H07-U,H07-R )