Kablovi » Gumirani kablovi » Savitljivi kablovi » Kabl GG-J (H05RR-F)

Kabl GG-J (H05RR-F)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 60oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 200oC
Dozvoljena temperatura okoline:
- pri postavljanju i rukovanju, najniža - 25oC
- pri skladištenju, + 10 do + 40oC
Poluprečnik savijanja: najmanje 3D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: finožični bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5), Izolacija: na bazi EPR kaučuka, (DIN VDE 0207 T20, EI4) Plašt: na bazi EPR kaučuka, (DIN VDE 0207 T21, EM3)

Primena

Kabel se može koristiti u zatvorenim prostorijama za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih električnih uređaja pri malim mehaničkim naprezanjima. Nije namenjen za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl GG-J (H05RR-F)