Kabl EpN 78

Opis

Dozvoljena radna temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline:
- kabel u pokretu - 25oC, do + 40oC
- trajno položen kabel - 30oC, do + 40oC
Poluprečnik savijanja najmanje
- za trajno položene kablove, najmanje 10 D
- za kablove namotane na kalem, najmanje 12 D
- za kablove preko vođica i prevojnih rolni, najmanje 15 D
(D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5), Slaboprovodljiv sloj:gumena mešavina/traka Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI3), Zaštitni provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5), preko koga je slaboprovodljiv sloj, Jezgro kabla: použene 3 energetske žile sa 3 zaštitna provodnika u prostorima između energetskih žila Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sintetičkog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP2), Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7), otporan na ulje, plamen, habanje; boja crvena

Primena

Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama, na zemlji, u otpadnim vodama, u rudnicima sa površinskim kopom, kamenolomima, lukama i brodogradilištima za napajanje teških pokretnih mašina, bagera, dizalica, šinskih transporetera, utovarnih mostova i slično. Kabel je veoma savitljiv i može biti stalno u pokretu.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl EpN 78