Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl XHP 84 (A) (N2XSEYRGY, NA2XSEYRGY)

Kabl XHP 84 (A) (N2XSEYRGY, NA2XSEYRGY)

Opis

Najviši radni napon: 12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura + 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 250°C
- kratkotrajno u nužnom pogonu do 130°C.
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju: najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: višežični provodnik klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađen od meko žarenog bakra za tip XHP 84, aluminijuma za tip XHP 84-A. Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan i čvrsto zalepljen za izolaciju. Omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja služi kao posteljica za električnu zaštitu. Električna zaštita: omot od meko žarenih bakarnih traka oko svake žile. Jezgro kabela: tri žile međusobno použene. Ispuna: ekstrudovan nehigroskopan sloj preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila i zadovoljava radnu temperaturu kabela. Armatura: omot od okruglih pocinkovanih čeličnih žica sa ili bez kontraspirale od pocinkovane čelične trake (kontraspirala je obavezna za kablove koji se primenjuju u rudarstvu). Plašt: PVC mešavina. Boja plašta crna. Za primenu u rudarstvu crvena.

Primena

Koristi se u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama, kada je kabel izložen velikim mehaničkim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji. Polaže se u kablovskim kanalima, na otvorenom prostoru i u zemlju.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl XHP 84 (A) (N2XSEYRGY, NA2XSEYRGY)