Kablovi » Kabl PP00 (NYY)

Kabl PP00 (NYY)

Opis

Najviša radna temperature provodnika: 70°C
Najniža dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju +5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica od mekožarenog bakra. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile su međusobno použene po koncentričnim slojevima. Ispuna: omot od termoplastičnih traka; za teže uslove rada separator i ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta crna.

Primena

Polaganje u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru u industriji, elektranama, saobraćaju, za povezivanje signalnih i komandnih uređaja kada se ne očekuju mehanička oštećenja. Kod dužeg paralelnog vođenja sa energetskim kablovima i vazdušnim vodovima voditi računa o uticaju istih na karakteristike prenošenih signala.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP00 (NYY)