Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Provodnici » Provodnik H07Z

Provodnik H07Z

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250°C
Dozvoljena temperatura okoline:
- pri polaganju i rukovanju, najniža +5°C
- pri skladištenju, najvišа + 40°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 4D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: prema DINVDE 0295 za tip H07Z-U bakarni provodnik, klasa 1 H07Z-R bakarni provodnik, klasa 2 H07Z-K bakarni provodnik, klasa 5 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera, (EI5, DIN VDE 0282-1)

Primena

Izolovan bezhalogen provodnik sa poboljšanim osobinama u uslovima požara je zamena za kabel H07V I koristi se za ožičavanje rasvetnih uređaja, upravljačkih aparata ili rasklopnih postrojenja u suvim prostorima. Bezhalogen izolovan provodnik kada je izložen vatri : - ne širi plamen (ispitivanje prema HD 405.1 i HD 405.2), - proizvodi gorenja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema HD 602) - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema HD 606) - oslobađa manju količinu korozivnih gasova.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Provodnik H07Z