Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PHP 48 (A) (NYSEYBY, NAYSEYBY)

Kabl PHP 48 (A) (NYSEYBY, NAYSEYBY)

Opis

Najviši radni napon: 12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviša + 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša + 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri postavljanju, najniža + 5°C
Poluprečnik savijanja, najmanje 15D (D – prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: višežični sabijen provodnik klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađen od bakra za kabel PHP 48, aluminijuma za kabel PHP 48-A Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: posebno izabrana visokonaponska PVC mešavina. Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja. Električna zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake Plašt: PVC mešavina. Boja plašta crna. Za upotrebu u rudarstvu crvena.

Primena

Za polaganje u zatvorenim prostorima, u kablovskim kanalima, direktno u zemlju, i na otvorenom prostoru u distributivnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama kada se ne očekuju naknadna mehanička naprezanja kao ni naprezanja u toku polaganja.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PHP 48 (A) (NYSEYBY, NAYSEYBY)