Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Provodnici » Provodnik H05Z

Provodnik H05Z

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250°C
Dozvoljena temperatura okoline:
- pri polaganju i rukovanju: najniža +5°C
- pri skladištenju: najviše + 40°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 4D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: prema DIN VDE 0295 za tip: H05Z-U bakarni provodnik, klasa 1 H05Z-K bakarni provodnik, klasa 5 Izolacija: veoma sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera (EI5, DIN VDE 0282-1)

Primena

Izolovan provodnik može se koristiti za instalacije u suvim prostorima za ožičavanje rasvetnih uređaja, upravljačkih aparata ili rasklopnih postrojenja. Kabel H05Z ima istu primenu kao kabel H05V, ali je bez halogena. Bezhalogen izolovan provodnik kada je izložen vatri : - ne širi plamen (ispitivanje prema HD 405.1 i HD 405.2), - proizvodi gorenja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema HD 602) - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema HD 606) - oslobađa manju količinu korozivnih gasova.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Provodnik H05Z