Kablovi » Telekomunikacioni kablovi » Kabl TK 33 AP

Kabl TK 33 AP

Opis

Dozvoljene temperature:
- pri polaganju od 0°C do + 40°C
- pre i posle polaganja od - 30°C do + 70°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 10 D

Konstrukcija

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0,4; 0.6 i 0.8 mm. Izolacija: pun polietilen. Elementi upredanja: zvezda četvorke. Jezgro kabla: koncentrično použeno. Pojasna izolacija: termoplastična traka. Unutrašnji plašt: polietilen. Elektrostatička zaštita: aluminijumska traka debljine 0.2 mm upuštena ili dve trake debljine 0.3 mm omotane. Plašt: polietilen. Boja plašta crna.

Primena

U mesnoj mreži za pretplatničke i spojne vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili neposredno u zemlju.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl TK 33 AP