Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PP 45 (A) 6kv (NYFGY, NAYFGY)

Kabl PP 45 (A) 6kv (NYFGY, NAYFGY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PP 45, aluminijuma za tip PP 45-A. Izolacija: posebno izabrana visokonaponska mešavina PVC mase. Jezgro: dve ili više žila međusobno použene. Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastične mase preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila. Armatura: omot od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica sa kontraspiralom od pocinkovane čelične trake Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna. Za upotrebu u rudarstvu crvena.

Primena

Za polaganje u zatvorenim pogonskim prostorijama, na otvorenom, u kablovskim kanalima i u zemlji, kada je kabel u toku polaganja ili u eksploataciji ižložen povećanim mehaničkim naprezanjima.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP 45 (A) 6kv (NYFGY, NAYFGY)