Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Kablovi » NHMH - NHXMH

NHMH - NHXMH

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
- za trajno položene kablove – 30°C do + 70°C
- za pomerljive kablove – 5°C do + 160°C
Najveći poluprečnik savijanja: 12D

Konstrukcija

Provodnik:Žica ili uže od meko žarenog bakra klase 2 prema DIN VDE 0295 Izolacija: Termoplastična (NHMH)/umreživa (NHXMH) masa koja ne sadrži halogene elemente Jezgro: Dve ili više žila međusobno použene. Ispuna: Ekstrudovani sloj od materijala bez halogena postavljen preko použenih žila Plašt: Sloj termoplastične mase koja ne sadrži halogene materije Standardna boja plašta: svetlo siva, RAL 7035.

Primena

U suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na, u i ispod maltera, kao i u zidove i beton. Nije dozvoljeno neposredno postavljanje u vibrirani i prenapregnuti beton. Može se postavljati i u slobodnom prostoru, ako je zaštićen od neposrednog sunčevog zračenja. Ne sme se polagati u zemlju i vodu. Pogodan je za instalacije sa sledećim spoljnim uticajima klasifikovanim prema SRPS N.B2.730:.AG1-AG2; BD2-BD3; BE2-BE3 i CA2, u zgradama i industrijskim objektima. Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 metoda B), - proizvodi sagorevanja ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813), - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 818).

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

NHMH - NHXMH