Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PP 41 (A) (NYBY, NAYBY)

Kabl PP 41 (A) (NYBY, NAYBY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 12D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa PP 41, aluminijuma za tip PP 41-A. Izolacija: PVC masa. Jezgro: dve ili više žila međusobno použene. Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplastičnih traka. Armatura: omot od dve čelične trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

Primena

Za polaganje u zemlji, zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima i na otvorenom prostoru u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama kada postoji opasnost od mehaničkih oštećenja tokom eksploatacije,najčešće zbog glodara i ručnih alatki. Nije dozvoljeno polaganje na kosim terenima, niti vešanje kabla za armaturu

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP 41 (A) (NYBY, NAYBY)