Kablovi » Kabl LiHCH

Kabl LiHCH

Opis

Dozvoljena temperatura okoline: - 20 do + 80°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 4D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera. Separator: poliester folija. Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica. Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera.

Primena

Savitljivi kablovi se koriste kao napojni i komandni vodovi za elektroakustične i tonfrekventne sisteme. Namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elektronici, računarskoj tehnici, kontrolnoj, mernoj i regulacionoj tehnici. Kabel LiHCH ima istu primenu kao kabel LiYCY, ali je bez halogena. Bezhalogeni kabel kada je izložen vatri: - ne širi plamen, - proizvodi gorenja ne sadrže otrovna jedinjenja, - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja, - oslobađa manju količinu korozivnih gasova.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl LiHCH