Kablovi » Kabl PP 80

Kabl PP 80

Opis

Najviša radna temperature provodnika 70°C
Najniža dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica od mekožarenog bakra. Izolacija: PVC sloj. Koncentrični provodnik: raspodeljen oko svake žile posebno i izrađen u vidu opleta od mekih bakarnih žica. Jezgro: žile su međusobno použene po koncentričnim slojevima. Ispuna: omot od termoplastičnih traka; za teže uslove rada separator i ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastičnog materijala. Plašt: sloj od PVC mešavine. Boja plašta crna.

Primena

Kabel namenjen za prenos signala u kontrolnim i mernim strujnim krugovima. Pogodan za polaganje uz energetske kablove u svrhu daljinskog upravljanja i kontrole u električnim distributivnim sistemima. Može se polagati u zemlju, kablovske kanale i u slobodnom prostoru. Dozvoljena je upotreba u rudnicima sa površinskom i podzemnom eksplatacijom za horizontalno polaganje u zatvorenim električnim pogonskim prostorijama i uređajima kada ne postoji mogućnost mehaničkog oštećenja.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP 80