Kablovi » Telekomunikacioni kablovi » Kabl TK 33 U

Kabl TK 33 U

Opis

Dozvoljene temperature:
- pri polaganju od - 5°C do + 50°C
- pre i posle polaganja od - 30°C do + 50°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 10 D

Konstrukcija

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0.6 i 0.8 mm. Izolacija: pun polietilen. Elementi upredanja: zvezda četvorke. Jezgro kabla: koncentrično použeno. Pojasna izolacija: termoplastična traka. Noseći elemenat: uže od pocinkovanih čeličnih žica. Plašt: polietilen. Boja plašta crna.

Primena

U mesnoj mreži za pretplatničke i spojne vodove a postavlja se po uporištima na zemlji, zidovima, krovovima.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl TK 33 U