Kablovi » Instalacioni kablovi i provodnici » Kablovi » Kabl PP/JZ (YSLYCY)

Kabl PP/JZ (YSLYCY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s) najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. Izolacija: sloj od PVC mešavine. Jezgro: 2 do 5 žila međusobno použene. Ispuna: sloj od pogodnog materijala. Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj. Boja plašta može biti bela, siva ili crna.

Primena

Za priključak pomerljivih potrošača pri srednjim mehaničkim naprezanjima, u slučajevima kada postoji rizik od mehaničkih oštećenja, poseban rizik od električnog udara, ili se nalazi u blizini uređaja i kablova koji služe za obradu i prenos podataka.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP/JZ (YSLYCY)