Kablovi » Kabl SPZ

Kabl SPZ

Opis

Najviša radna temperature provodnika: 70°C
Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju i rukovanju od - 5°C do + 50°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica od mekožarenog bakra prečnika 0.9 i 1.4 mm. Izolacija: PVC sloj. Jezgro: žile međusobno použene po koncentričnim slojevima. Pojasna izolacija: omot od termoplastičnih traka. Unutrašnji omotač: PVC sloj. Armatura: omot od čelične trake sa zazorom od 2 mm. Spoljašnji plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

Primena

Za povezivanje signalno-sigurnosnih uređaja na elektrificiranim prugama; može se polagati neposredno u zemlju ili postavljati u razne cevi, kanale i zatvorene prostore.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl SPZ