Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PP 40 (A) (NYCY, NAYCY)

Kabl PP 40 (A) (NYCY, NAYCY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura + 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa PP40 odnosno od aluminijuma za tip PP 40-A. Izolacija: PVC masa. Jezgro: dve ili više žila međusobno použene Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplastičnih traka. Koncentrični provodnik: omot od bakarnih žica preko kojih je otvorena zavojnica (kontraspirala) od meke bakarne trake. Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

Primena

Za polaganje u zemlji, zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima i na otvorenom prostoru u mesnim mrežama, za kućne priključke i javnu rasvetu industrijskim postrojenjima i elektranama kada se od kabela zahteva veća električna i mehanička zaštita. Koncentrični provodnik se može koristiti kao neutralni, nulti ili zaštitni.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP 40 (A) (NYCY, NAYCY)